Category: St. Petersburg

Russia | รัสเซีย St. Petersburg

5 Local Cafes, St. Petersburg | 5 คาเฟ่ท้องถิ่น St. Petersburg

หนึ่งในประสบการณ์การไปยังสถานที่ใหม่ๆ แน่นอนว่าคือ อาหาร! จากทริป St. Petersburg ฟ้าไปตระเวนชิมและรวบรวมรายชื่อร้านอาหาร/คาเฟ่คอนเซปต์น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ One of the experiences visiting a new city: the food! Here’s a listContinue Reading

Featured Russia | รัสเซีย St. Petersburg

St. Petersburg Top 5 | 5 สถานที่ห้ามพลาด

St. Petersburg เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศรัสเซียมากว่า 200 ปี ที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็นเวนิสทางตอนเหนือ เพราะมีสะพานและคลองที่สวยงาม ตลอดจนมีเสน่ห์และกลิ่นอายของยุโรปที่เห็นได้จากแนวสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนค่ะ St. Petersburg was the former capital of Russia for over 200 years.Continue Reading